Yhteystiedot

Sari Nurminen
HEINOLA

email: sari.nurminen@edu.heinola.fi

puh. 045-2016070

Päivityksiä

Päivitetty 15.09.2021

Meillä ei ole Yorkshiren terrierin kasvatusta.


PENTUSUUNNITELMIA
Vuoden 2021 syksyllä
Katri-Helena on onnistuneesti tiineenä. En ota pentuvarauksia enää tähän pentueeseen.

Sijoituskoira on usein lupaava pentu, josta kasvattaja toivoo kasvatustyölleen jatkoa. Sijoituskoira asuu yleensä luovutusikäisestä saakka sijoituskodissaan, jossa sen kanssa eletään normaalia elämää aivan samalla tavalla, kuin ihan oman koiran kanssa.

 

Monen suomalaisen koirankasvattajan kasvatus on pienimuotoista. Kasvattajalla on muutama oma koira, jotka asuvat kasvattajan luona asuintiloissa. Jokaisesta pentueesta ei ole mahdollista jättää pentua kotiin kasvamaan, joten moni kasvattaja sijoittaa pennun perheeseen.

 

Sijoituskoiran omistus- ja jalostusoikeus säilyy kasvattajalla määräaikaisesti, sijoitussopimuksessa sovitulla tavalla. Sijoituspentu voi olla narttu tai uros. Kun koira tulee lisääntymisikään, on koiran virallisella omistajalla oikeus käyttää koiraa jalostukseen. Sijoituskoiran omistaja eli koiran luovuttaja on usein pennun kasvattaja, mutta kasvattajat sijoittavat myös muualta ostamiaan pentuja sijoituskoteihin. Sijoituskoira voi olla myös aikuinen koira tai esimerkiksi kasvattajan ulkomailta tuoma koira.

 

Kennelliitolla on valmis sijoitussopimuspohja sekä nartulle, että urokselle, ja sen tarkoituksena on valvoa kummankin osapuolen oikeuksia ja määritellä molempien velvollisuudet. Suomessa syntynyt narttu sijoitetaan Kennelliiton sopimuksen mukaan yhdestä pentueesta eli luovuttaja saa teettää sijoitusnartulla yhdet pennut, kun taas Suomessa syntyneen uroksen sijoitussopimuksessa luovuttajalla on oikeus kolmeen pentueeseen.

 

Sijoituskoirasta maksetaan yleensä vakuusraha, joka on korkeintaan puolet pennun hinnasta. Vakuusraha palautetaan vastaanottajalle eli sijoituskodille, jos koiraa käytetään jalostukseen. Samalla myös koiran omistajuus siirtyy vastaanottajalle. Ellei koiran luovuttaja jostain syystä käytä sijoituskoiraa jalostukseen, siirtyy sen omistusoikeus vastaanottajalle koiran saavuttaessa sijoitussopimuksessa määritellyn iän. Tällöin vakuusraha jää koiran luovuttajalle.

 

Kulujen jaosta sovitaan sijoitussopimuksessa, jonka mukaan koiran luovuttaja vastaa kaikista jalostuskäytön aiheuttamista kuluista (mm. terveystarkastukset, astutukseen liittyvät kulut, nartun lisäruokinta kanto- ja tiineysaikana, pentuihin liittyvät kulut). Sijoituskodille kuuluvat kaikki koiran normaaliin elämään liittyvät kulut (mm. ruokinta, koiravero, sairaskulut jotka eivät liity pennutukseen, rokotukset).

 

Sijoitussopimuksessa sovitaan myös koiran vakuuttamisesta ja koiran näyttely- ja koekäynneistä. Sijoitussopimuksen lisäksi osapuolet voivat sopia lisäehdoista, joilla voidaan tehdä tarkennuksia sopimuksessa mainittuihin asioihin tai sopia muista sijoitukseen liittyvistä asioista, joita ei ole mainittu sopimuspohjassa. Lisäehdot eivät saa muodostua kohtuuttomiksi kumpaakaan osapuolta kohtaan. Sijoitussopimus ja mahdolliset lisäehdot tulee tehdä aina kirjallisena.

 

Sijoituskoira on hyvä vaihtoehto koiraharrastukseen tutustumiseen ja koirien jalostukseen yhdessä luovuttajan kanssa. Sijoituskoira tarjoaa mahdollisuuden saada lupaavalta vaikuttava pentu sekä yleensä tiivis yhteistyö kasvattajan kanssa koiran ensimmäisiksi vuosiksi.

 

Teksti: Kennelliitto

Minka

Luna

Elle

Lempi

Raahaa kuva tähän

Kuvateksti

Heta